Asador Etxebarri – آسادور اتکسباری- اکسپی اسپانیا

پخت و پز کباب مینیمالیستی، دقیق و مصنوعی با مواد برتر باسک

آنچه باعث خاص شدن آن می شود:

سرآشپز ویکتور آرگوینزونیز (Victor Arguinzoniz) توانایی قابل توجهی در ایجاد طعم انفجاری از مواد به ظاهر ساده دارد، که بیشتر آنها کباب می شوند.

درباره منو غذایی:

این رستوران به طعم های طبیعی ذاتی محصولات محلی احترام می گذارد و با ظرافت هرکدام از مواد تشکیل دهنده را ترغیب می کند که بالقوه خود را نشان دهند: شیر بز خفته شده در کره اتیلی، نخود سبز که در آب خود مرنیت می شود، گوشت گاو که روزهای زیادی به آن گاز امامی (umami) می دهند که به روش طبیعی خشک می شود. آرگوینزونیز (Arguinzoniz) سبزیجات و پروتئین ها را در طیف وسیعی از زغال چوب هایی که از انواع چوب ها تهیه می کند، می پزد و بیشتر بشقاب ها را حداقل با یک دود پر طرفدار آغشته می کند.

https://parsa-epc.com/wp-content/uploads/2019/08/Asador-WORLD-2019-DISH1.jpg

لیست کامل رستوران های برتر جهان